Мета: надання студенту системи фундаментальних знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і мікрорівнях.