Мета ДН курсу з дисципліни "Іноземна мова (англійська)":

  • навички професійного спілкування з англійської мови;
  • виконання усіх мовленнєвих навичок з англійської професійної мови;
  •  застосування на практиці і закріплення  виконанням завдань та тестів.