Економіка підприємства - дисципліна циклу професійної та практичної підготовки.