Основними завданнями дисципліни: вивчення теорії та практики функціонування суб’єкта підприємницької діяльності в ринкових умовах господарювання; формування вмінь та навичок основних засад підприємницької діяльності