Мета:формування системи теоретичних і практичних знань з організації бухгалтерського обліку на підприємстві.