Метою вивчення курсу є формування теоретичних знань та набуття практичних навичок щодо організації та методології ведення бухгалтерського обліку на підприємствах торгівлі та ресторанного бізнесу