Мета дисципліни:формування системи спеціальних знань щодо основ стандартизації, метрології та управління якістю