Мета дисципліни - засвоєння теоретичних питань цінової політики, набуття знань та практичних навичок встановлення цін на товари, які б дали можливість найбільш ефективно досягти економічних цілей підприємства шляхом комплексних досліджень ринку та правильного встановлення цін на товари.