Мета дисципліни - надання теоретичних  знань та практичних навичок з основ експертного оцінювання оцінювання ЦМК.