Планування та організація виробничої діяльності підприємства - лекції (ІД-31)

Мета вивчення дисципліни – формування теоретичних знань і практичних навичок з методики планування, раціональної організації та підвищення ефективності виробничої діяльності підприємства.