Метою вивчення дисципліни є формування у студентів економічного мислення, оволодіння фундаментальними знаннями  законів соціально-економічного розвитку, грунтовне вивчення закономірностей становлення й розвитку ринкової економіки.