Мета дисципліни: формування системи знань з теорії та практики роботи органів державного казначейства щодо касового виконання державного та місцевого бюджетів за доходами та видатками, обліку та контролю щодо його виконання.