Мета дисципліни: формування системи знань про основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи, особливості впливу антропогенних факторів на приодне середовище, методи управління природокористуванням