Товарознавство - одна їз основних спеціальних дисциплін що формує професійні знання й уміння фахівців в цій галузі.